đề thi thử bằng lái xe B2

đề thi thử bằng lái xe B2

450 câu hỏi 15 bộ đề thi thử bằng lái xe B2 - Đề 1

Chọn Đề Để Thi

thi thử lý thuyết b2 online đề 1 đề thi thử bằng b2 đề thi thử bằng B2 đề thi thử bằng B2 đề thi thử bằng B2

đề thi bằng lái xe B2 đề thi bằng lái xe ô tô b2 đề thi bằng lái xe ô tô b2 đề thi bằng lái xe ô tô b2 đề thi bằng lái xe ô tô b2

 đề thi bằng lái xe ô tô b2 đề thi bằng lái xe ô tô b2 đề thi bằng lái xe ô tô b2 đề thi bằng lái xe ô tô b2 đề thi bằng lái xe ô tô b2

  

Thi Thử Lý Thuyết B2 và C - Đề 1

Thi Thử Lý Thuyết Lái Xe B2, C Online - Đề 1​ Thuộc bộ 15 đề thi bằng lái xe ô tô b2. Có tính giờ và có đáp án chấm điểm.

Hướng Dẫn Sử Dụng:

  • Chọn đáp án từng câu sau đó nhấn nút "GỬI" để nộp bài và xem đáp án.

  • Thời gian làm bài: 20 phút.

  • Đậu: tối thiểu 26/30 câu đối với hạng B2 và 28/30 câu đối với hạng C

  • Lưu ý: Trong bài có 21 phút để các bạn chuẩn bị và làm bài thi