Khách sạn tại Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn (Cập nhật 03/2022)

Khách sạn nhà nghỉ tại Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

Bắc Kạn
Khách sạn

Khách sạn nhà nghỉ tại Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
( Cập nhật 03/2022 )

Cùng Phượt – Thành phố Bắc Kạn là một thành phố thường trực của tỉnh Bắc Kạn, với diện tích quy hoạnh tự nhiên là 137 km² và dân số 57.800 người. Địa giới hành chính của thành phố Bắc Kạn như sau : phía bắc, hướng đông bắc và tây giáp huyện Bạch Thông, phía nam, đông nam và tây nam giáp huyện Chợ Mới. Năm 1997, sau khi tỉnh Bắc Kạn được tái lập, thị xã Bắc Kạn trở thành tỉnh lị của tỉnh này. Khi tái lập thị xã Bắc Kạn, thị xã chỉ có 3 phường : Đức Xuân, Phùng Chí Kiên, Sông Cầu. Ngày 31 tháng 5 năm 1997, sáp nhập thị xã Minh Khai và 4 xã : Dương Quang, Huyền Tụng, Nông Thượng, Xuất Hóa thuộc huyện Bạch Thông vào thị xã Bắc Kạn ; đổi tên thị xã Minh Khai thành phường Nguyễn Thị Minh Khai. Ngày 2 tháng 8 năm 2012, thị xã Bắc Kạn được công nhận là đô thị loại 3 thường trực tỉnh Bắc Kạn. Ngày 11 tháng 3 năm năm ngoái, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phát hành Nghị quyết chuyển 2 xã Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn thành 2 phường có tên tương ứng và chuyển thị xã Bắc Kạn thành thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn .

Tổng hợp các khách sạn nhà nghỉ tại Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn cho các bạn yêu thích du lịch. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với các đơn vị cung cấp dịch vụ để có thông tin chi tiết.


Các khách sạn được nhìn nhận tốt nhất

KHÁCH SẠN
Khách Sạn Paradise

Địa chỉ: Nông Thượng, Tp Bắc Kạn, Bắc Kạn

Điện thoại:
0209 3885 885
Xem giá phòng ưu đãi từ:

HOMESTAY
Le Jardin

Địa chỉ: Phùng Chí Kiên, Tp Bắc Kạn, Bắc Kạn

Điện thoại:
096 703 03 28
Xem giá phòng ưu đãi từ:

KHÁCH SẠN
Green Hotel & Coffee

Địa chỉ: Phùng Chí Kiên, Tp Bắc Kạn, Bắc Kạn

Điện thoại:
097 105 82 58
Xem giá phòng ưu đãi từ:

NHÀ NGHỈ
Nhà nghỉ Hưng Vân

Địa chỉ: 368 Tổ 16 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Bắc Kạn, Bắc Kạn

Điện thoại:
098 387 38 44
Xem giá phòng ưu đãi từ:

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Vũ Hoàng
Địa chỉ: Tổ 1b P Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3875359

KHÁCH SẠN Khách sạn Phú Luyến
Địa chỉ: 46 Trần Hưng Đạo, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0906 085 009

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Đức Chung
Địa chỉ: Tổ 8b P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870213

KHÁCH SẠN Khách sạn Long Ngọc
Địa chỉ: Tổ 4 P Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870266

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Nhà nghỉ 99
Địa chỉ: Tổ 9b P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3871177

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Oanh Thảo
Địa chỉ: Tổ 11a P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3811288

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Thành Hưng
Địa chỉ: Tổ 9 P Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870388

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Kiên Huế
Địa chỉ: Tổ 6 phường Phùng Chí Kiên, Tp Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0976 798 502

KHÁCH SẠN Khách sạn Chiến Linh
Địa chỉ: Tổ 6 P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3872670

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Ngọc Lan
Địa chỉ: Kh Thuổm,H Tụng, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0972205300

KHÁCH SẠN Khách sạn Anh Thư
Địa chỉ: Tổ 11c P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 6256666

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Nhung Tâm
Địa chỉ: Tổ 9 P Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0399 879 392

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Chinh Anh
Địa chỉ: Tổ 5 P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 993579

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Tuấn Đào
Địa chỉ: Tổ 4 P Sông Cầu, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870891

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Thành Nhơn
Địa chỉ: Tổ 4 P Minh Khai, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870432

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Phương Thảo
Địa chỉ: NamĐội Thân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3875994

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Mai Dung
Địa chỉ: Tổ 9b P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3871071

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Hương Thu
Địa chỉ: Tổ 10 P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870221

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Phú Mỹ
Địa chỉ: Tổ 11c P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870868

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Cường Lương
Địa chỉ: Tổ 5 P Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3878605

KHÁCH SẠN Khách sạn Đông Ngọc
Địa chỉ: Tổ 7 P Sông Cầu, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3872179

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Hoa Bằng Lăng
Địa chỉ: NamĐội Thân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3871071

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Chiều Xuân
Địa chỉ: Tổ 9a P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870301

KHÁCH SẠN Khách sạn Thiên Ân
Địa chỉ: Tổ 10 P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3812468

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Huyền Trang
Địa chỉ: Kh Thuổm, HTụng, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3871985

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Bằng Lăng
Địa chỉ: Tổ 9 P Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0376 795 193

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Trần Trung
Địa chỉ: Tổ 4 P Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 98098

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Quỳnh Mai
Địa chỉ: Tổ 4 P Minh Khai, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870451

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Vạn Lộc
Địa chỉ: Tổ 4 P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0977 559682

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Cương Phượng
Địa chỉ: Tổ 1b P Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 387115

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Thuý Toàn
Địa chỉ: NamĐội Thân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3871078

KHÁCH SẠN Khách sạn ThanhThanh
Địa chỉ: Tổ 2 P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870100

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Thu Cúc
Địa chỉ: Tổ 4 P Minh Khai, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3871881

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Quỳnh Mai
Địa chỉ: Tổ 4 P Minh Khai, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870451

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Tú Anh
Địa chỉ: Tổ 8 P Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 6252012

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Sông Cầu
Địa chỉ: Tổ 1b P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0384 220 225

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Nhà nghỉ 88
Địa chỉ: Tổ 7b P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3877088

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Bích Liên
Địa chỉ: Tổ 9a P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870976

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Phúc Bổng
Địa chỉ: Tổ 4 P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870888

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Quỳnh Trang
Địa chỉ: Tổ 8b P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3871707

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Phượng Hạnh
Địa chỉ: Tổ 10 P Chí Kiên, Thị xãThành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 387552

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Điệp Chung
Địa chỉ: Tổ 1 P Sông Cầu, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3280217

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Bắc Sơn
Địa chỉ: Tổ 10 P Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870735

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Anh Đào
Địa chỉ: Số 40 tổ 9B, phường Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3810488

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Thế Sơn
Địa chỉ: Tổ 10 P Minh Khai, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870617

KHÁCH SẠN Khách sạn Hoa Hồng
Địa chỉ: Tổ 11a P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870429

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Hồng Hiền
Địa chỉ: Tổ 1 P Minh Khai, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3871035

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Doanh Mận II
Địa chỉ: Tổ 5 P Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3812555

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Ngọc Sơn
Địa chỉ: Tổ 11b P Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3871145

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Duy Linh
Địa chỉ: Tổ 11c P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3871097

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Thuỷ Mười
Địa chỉ: Tổ 8b P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0984 829666

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Mai Thắng
Địa chỉ: Tổ 11 P Sông Cầu, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870234

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Toàn Dân
Địa chỉ: Tổ 1 P Sông Cầu, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870024

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Trung Dung
Địa chỉ: Tổ 2 P Minh Khai, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3877357

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Phương Linh
Địa chỉ: Tổ 4 P Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870483

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Đông Á
Địa chỉ: Tổ 9 P Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 2240838

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Cảnh Thu
Địa chỉ: Tổ 7 P Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0399 020 090

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Minh Sỏi
Địa chỉ: Tổ 2 P Sông Cầu, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870023

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Hoàng Doanh
Địa chỉ: Tổ 11a P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 6211888

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Thanh Hằng
Địa chỉ: Tổ 4 P Minh Khai, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3871611

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Thực Đô
Địa chỉ: 389 Giao Lâm phường Huyền Tụng Tp Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0979 904077

KHÁCH SẠN Khách sạn Quân Đội
Địa chỉ: Tổ 7b P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0912 740999

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Ngọc Thúy
Địa chỉ: Tổ 6 P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3871078

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Hoàng Mai
Địa chỉ: Tổ 10 P Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3873206

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Vân Anh
Địa chỉ: Tổ 7 P Chí Kiên, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870471

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Tuyết Mai
Địa chỉ: NamĐội Thân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3871077

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Hoài Anh
Địa chỉ: Tổ 6 P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3873783

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Bích Đào
Địa chỉ: Tổ 9 P Minh Khai, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0383 728 888

KHÁCH SẠN Khách sạn Đức Nguyệt
Địa chỉ: Tổ 10b P Đức Xuân, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870366

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Hương Trung
Địa chỉ: Tổ 1 P Sông Cầu, Thị xã Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3871468

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Thu Hiền
Địa chỉ: Tổ 7b P Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3870700

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Tìm kiếm trên Google

  • khách sạn tại Thành phố Bắc Kạn
  • nhà nghỉ tại Thành phố Bắc Kạn
  • khách sạn giá rẻ tại Thành phố Bắc Kạn
  • nhà nghỉ giá rẻ tại Thành phố Bắc Kạn
  • khách sạn tốt ở Thành phố Bắc Kạn
  • nhà nghỉ tốt ở Thành phố Bắc Kạn
  • nhà trọ ở Thành phố Bắc Kạn
  • đánh giá khách sạn Thành phố Bắc Kạn
  • homestay ở Thành phố Bắc Kạn
  • homestay giá rẻ ở Thành phố Bắc Kạn

4/5 – ( 551 nhìn nhận )

Để lại SĐT
☎Gọi điện